Competencias dixitais avanzadas

Adquirir as competencias dixitais avanzadas que permitan “aproveitar a riqueza das novas posibilidades asociadas ás tecnoloxías dixitais” #de acordo con Recomendación 2006/962/CE do Parlamento Europeo e do Consello sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente.
1. Configuración básica do sistema operativo.1.1. Actualizacións automáticas. 1.2. Instalación de novos programas. 1.3. Instalación de drivers de periféricos. 1.4. Instalación de certificados dixitais. 1.5. Configuración de redes de datos. 2. Tratamento da información. 2.1. Técnicas avanzadas de procura. 2.2. Curación de contidos. 2.3. Almacenamento de contido na nube. (Dropbox, Google Drive, OneDrive de Microsoft). 3. Comunicación. 3.1. Compartir información. 3.2. Comunicación mediante tecnoloxías dixitais. 3.3. Normas de conduta e perigos. 4. Creación do contido. 4.1. Ferramentas ofimáticas (folla de cálculo e base de datos). 4.2. Retoque básico de imaxes. 4.3. Dereitos de autor e licenzas. 5. Seguridade. 5.1. Protección do computador. 5.2. Protección do dispositivo móbil. 5.3. Protección da rede de datos. 6. Resolución de problemas. 6.1. Detección e eliminación de virus e troyanos.

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video