Como dar malas noticias en sanidade

Como afrontar o momento de dar malas noticias evitando sufrimentos innecesarios aos receptores e diminuíndo o nivel de ansiedade que pode causar esta tarefa♦ Coñecer os elementos clave na contextualización da tarefa de dar malas noticias ♦ Coñecela definición e clasificación das malas noticias, así como as barreiras e condicionantes para afrontar a tarefa de comunicalas ♦ Como abordar a forma de dar malas noticias partindo dunha serie de orzamentos ♦ Estudar a necesidade do auto coidado do profesional, do seu manexo da ansiedade e tensión propio, co fin de evitar que xurdan síntomas de tensións, “burn out” ou fatiga de compaixón ♦ Distinguir e saber aplicar as técnicas fundamentais: empatía, normalización, lexitimación, manexo da incerteza, afrontamiento da negación, etc. ♦ Coñecer a definición de malas noticias médicas, as respostas máis comúns ante a recepción das mesmas, os tipos de malas noticias médicas, o debate sobre dar ou non información e cando facelo, o tema da familia e o contexto do paciente como elementos crave para a mediación e o diálogo, e as situacións especiais ás que podes enfrontarche ao levar a cabo esta tarefa…
1. Introdución 2. Contextualización e respostas 3. As malas noticias 4. O modo de dar malas noticias 5. Auto coidado e manexo da propia ansiedade e tensión 6. Malas noticias médicas

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video