Como dar malas noticias en sanidade

Como afrontar o momento de dar malas noticias evitando sufrimentos innecesarios aos receptores e diminuíndo o nivel de ansiedade que pode causar esta tarefa♦ Coñecer os elementos clave na contextualización da tarefa de dar malas noticias ♦ Coñecela definición e clasificación das malas noticias, así como as barreiras e condicionantes para afrontar a tarefa de comunicalas ♦ Como abordar a forma de dar malas noticias partindo dunha serie de orzamentos ♦ Estudar a necesidade do auto coidado do profesional, do seu manexo da ansiedade e tensión propio, co fin de evitar que xurdan síntomas de tensións, “burn out” ou fatiga de compaixón ♦ Distinguir e saber aplicar as técnicas fundamentais: empatía, normalización, lexitimación, manexo da incerteza, afrontamiento da negación, etc. ♦ Coñecer a definición de malas noticias médicas, as respostas máis comúns ante a recepción das mesmas, os tipos de malas noticias médicas, o debate sobre dar ou non información e cando facelo, o tema da familia e o contexto do paciente como elementos crave para a mediación e o diálogo, e as situacións especiais ás que podes enfrontarche ao levar a cabo esta tarefa…
1. Introdución 2. Contextualización e respostas 3. As malas noticias 4. O modo de dar malas noticias 5. Auto coidado e manexo da propia ansiedade e tensión 6. Malas noticias médicas

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video