Community manager

– Coñecer a tipoloxía e características das principais Redes Sociais e Comunidades Virtuais- Dominar as posibilidades de aproveitamento empresarial das Redes Sociais – Determinar o perfil, habilidades e competencias do Community Manager nunha organización – Aprender as mellores técnicas e ferramentas do Community Management
1. Introdución á Web 2.0 2. As redes sociais 3. O Community manager na empresa 4. Social Media Marketing

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video