Cloud computing

Este curso aborda as ferramentas ofimáticas que se poden xestionar na nube e unha iniciación ao cloud computing, para así entender o seu uso e aproveitamento. Co curso preténdese dar a coñecer as principais ferramentas e aplicacións dispoñibles hoxe en día para o traballo na nube: aplicacións de ofimática que permiten crear arquivos, almacenar e compartir, para editar de forma colaborativa como Google Drive; recursos offline, programas de almacenamento como Dropbox, etc., co obxectivo de que a administración poida traballar con elas coa seguridade suficiente para evitar interferencias, ademais de xestionarse a través das ferramentas ofimáticas de uso habitual
1. Fundamento do Cloud computing. 2. Que é a nube? 3. Vantaxes de traballar na nube 4. Utilidades prácticas do traballo ofimático na nube 5. Uso de Google Drive. 6. Uso de Editores, Presentacións e Follas de cálculo en Google. 7. O traballo en grupo 8. Procedementos e aplicacións para o traballo na nube 9. Xeración de sinerxías e seguridade na información Exemplos de éxito na nube

Reserva plaza

Completa el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: máximo 3 actividades formativas por persona (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones).

Puedes obtener más información del funcionamiento de la feria visitando este enlace.

Por favor, explora todas las actividades antes de solicitar plaza. No se realizarán cambios en las actividades solicitadas, salvo en casos excepcionales y debidamente justificados. 


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video