CCNA Routing & Switching

En cada módulo, adquírense conceptos técnicos, utilizando soportes multimedia e interactivos, aplicándoos a casos prácticos por medio de exercicios con equipos de laboratorio reais e físicos, así como en actividades levadas a cabo en simuladores.
Módulo I: Introduccón a Redes:Explorando a Rede Configuración dun Sistema Operativo en Rede Protocolos de Rede e Comunicacións Acceso a Rede Ethernet Capa de Rede Capa de Transporte Direccións IP Direccións e Subredes IP Capa de Aplicación É unha rede! Módulo II: Fundamentos de Recrutamento e Conmutacion Conceptos básicos de Conmutación. Configuración Implantación de Seguridade de VLAN Conceptos de Encamiñamento Encamiñamento entre VLANs Encamiñamento Estático Encamiñamento Dinámico OSPF nunha soa área Listas de Control de Acceso DHCP Tradución de Direccións de Rede

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video