Cales son as principais fontes de financiación ás que puedo acceder para emprender o meu negocio

true
Sensibilizar sobre a importancia da área financeira na estratexia empresarialCoñecer as principais fontes de financiamento empresarial Descubrir os produtos financeiros máis adaptados ás necesidades de crédito de cada empresa Aprender a negociar coas entidades financeiras

O plan financeiro da empresa
As fontes de financiamento empresarial
Fuentes de financiamento propias
Fontes de financiamento alleo: FFF, subvencións, business angels, capital risco, microcréditos, aceleradoras, crowfunding e financiamento bancario.
Principais produtos de financiamento empresarial:
Financiamento a longo prazo: hipotecas, préstamos, leasing e renting
Financiamento a curto prazo: contas de crédito, desconto comercial, factoring e confirming
Principais aspectos a ter en conta na negociación bancaria

No hay plazas disponibles

Curso Completo

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video