A sinatura dixital

Coñecer a principal normativa legal e técnica de sinatura dixital / electrónica; entender os seus tipos e características así como as peculiaridades específicas dos certificados persoais e as súas aplicacións prácticas. Comprender os conceptos básicos de seguridade nas transaccións telemáticas.
Sinatura dixital.1.1. Certificado Dixital. 1.2. Sinatura electrónica. 1.3. Incorporación da sociedade ás NNTT da Información e as Comunicacións (TIC). 2. Contido e alcance. 2.1. Efectos das TIC na Sociedade da Información. 3. Normativa reguladora. 3.1. Seguridade Xurídica: Normativa sobre Comercio Electrónico en España. 4. Solicitude e obtención. 4.1. Seguridade Tecnolóxica. 4.2. Procedemento de solicitude da Sinatura Electrónica desde www.cert.fnmt.es 5. Seguridade e recomendacións. 5.1. Seguridade Informática: Seguridade e Protección. 6. Uso da sinatura dixital. 6.1. Organismos oficiais nacionais, autonómicos, locais. 6.2. Transaccións comerciais e financeiras. 7. Necesidade de sistemas de seguridade na empresa.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video