A enerxía solar no panorama enerxético actual

Xestionar proxectos de desenvolvemento de enerxía na área da enerxía solar térmica e fotovoltaica.
1. PANORAMA ENERXÉTICO ACTUAL E SUSTENTABILIDADE 1.1. Evolución da utilización da enerxía 1.2. A contorna actual da electricidade e a enerxía 1.3. Os recursos enerxéticos: 1.3.1. Recursos enerxéticos convencionais: limitacións e problemática 1.3.2. Recursos enerxéticos renovables 1.4. Enerxía e desenvolvemento 1.5. O Protocolo de Kyoto 1.5.1. Obxectivos, oportunidades e partes interesadas 1.5.2. Plan Nacional de Asignación 1.5.3. Fondos de Carbono 1.5.4. Mecanismos flexibles 1.6. A situación europea 1.7. Marco lexislativo europeo e español 1.8. Eficiencia enerxética 1.8.1. Auditorías 1.8.2. Por sectores (principalmente en edificación e en industria). 1.8.3. Códigos de boas prácticas enerxéticas 2. A ENERXÍA SOLAR: TÉRMICA E FOTOVOLTAICA 2.1. A radiación solar 2.2. A enerxía solar térmica: 2.2.1. Usos da enerxía solar térmica 2.2.2. Captación de enerxía solar 2.2.3. Sistemas de almacenamento 2.2.4. Sistemas de distribución e consumo 2.2.5. Rendementos 2.2.6. Descrición e deseño de instalacións: cálculo da demanda enerxética, deseño da superficie colectora e elementos. Optimización da instalación. 2.2.7. Impacto Ambiental da enerxía solar térmica. 2.2.8. Marco lexislativo. Subvencións e axudas. 2.3. A enerxía solar fotovoltaica: 2.3.1. Usos da enerxía solar fotovoltaica 2.3.2. Fundamentos da enerxía solar fotovoltaica: a corrente eléctrica, a célula solar. 2.3.3. Compoñentes dunha instalación fotovoltaica: módulo fotovoltaico, acumulador, regulador, investidores. 2.3.4. Deseño e cálculo de instalacións fotovoltaicas. Estudo das necesidades. 2.3.5. Posta en marcha e mantemento da instalación. 2.3.6. Impacto Ambiental da enerxía solar fotovoltaica. 2.3.7. Marco lexislativo. Subvencións e axudas. 3. XESTIÓN DE PROXECTOS EN ENERXÍAS RENOVABLES 3.1. Estrutura dun proxecto. 3.2. Elaboración dun proxecto. 3.3. Presentación dun proxecto 3.4. Xestión e financiamento de empresas de enerxías renovables.

Reserva plaza

Solicitar plaza en esta actividad

Rellena el siguiente formulario para solicitar una plaza en esta actividad.

Importante: recuerda que puedes inscribirte como máximo en un total de 3 actividades formativas (entre cursos online, cursos de formación en directo o certificaciones). Selecciónalas bien, por favor.


Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video