Certificación 98-381: Intro to Programming using Python

Reserva plaza

Certificación completa, xa non quedan prazas.

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video
Play Video